Blog

Ravintolatrendejä vuonna 2020

Yhteiskunnassa vallitsevat mielipiteet ja asenteet muokkaavat aktiivisesti ihmisten kulutustottumuksia- ja tapoja. Tämä taas vaikuttaa suoraan siihen, millaisia palveluja markkinat tarjoavat kuluttajille. On myynnin kannalta paljon viisaampaa tarjota ajan hengen mukaisia palveluja, joita ihmiset haluavat tänä päivänä ostaa. Tästä hyvä esimerkki on vaikkapa ravintolat, joihin ihmisten kulloisetkin arvot ja asenteet vaikuttavat hyvin nopeasti. Olet varmasti huomannut, että nykyään useimmat ravintolat tarjoavat kasvisvaihtoehtoja, mikä on seurausta ihmisten kasvaneesta tietoisuudesta lihan ympäristövaikutusten suhteen. Vuonna 2019 markkinoille ilmestyi useita sovelluksia, joiden avulla ruoan kotiin tilaamisesta tuli entistä vaivattomampaa ja nopeampaa. Tämä ja muutama muu kuluneen vuoden ravintolatrendeistä tulee jatkumaan vielä vuonna 2020.

Yhdeksi suurimmista ravintolatrendeistä vuodelle 2020 ennustetaan ihmisten halua tuntea syömänsä ruoan alkuperä ja terveysvaikutukset. Tämän päivän maailmassa ihmiset ovat entistä tietoisempia ruoan tuotannon aiheuttamasta ympäristörasituksesta, sekä esimerkiksi eläinten kärsimyksestä tuotannon aikana. Ihmiset suosivat lähellä tuotettua ruokaa ja yleensäkin ruokaa, jonka ainesten alkuperä on jäljitettävissä. Lähiruoan tilaaminen ravintolassa tarkoittaa, että ruoka on todennäköisemmin tuoretta ja sitä ei ole tarvinnut kuljettaa ravintolaan pitkän matkan päästä, jolloin sen hiilijalanjälki olisi tarpeettoman suuri. Vuonna 2020 ravintolakävijät tulevat myös odottamaan, että ravintolan ruokalistalta löytyy myös luomuvaihtoehtoja, jotta he voisivat nauttia mahdollisimman puhtaasta ruoasta. Ihmiset ovat nimittäin yhä tietoisempia esimerkiksi eri kasvisten viljelyssä käytettyjen torjunta-aineiden haittavaikutuksista. Samaan aikaan ihmiset kuluttavat ruokaa yhä enemmän tarkoituksena lääkitä itseään, sillä negatiivisten vaikutuksien rinnalla myös ruoan positiiviset vaikutukset terveyteen tiedostetaan yhä vahvemmin. Tämä tarkoittaakin erilaisten superfoodien voittokulun jatkumista, mikä tulee näkymään erilaisten terveysruokia tarjoilevien ravintoloiden lisääntymisenä.

Aiemmin mainittu ruoan kotiinkuljetustrendi tulee jatkumaan ja jopa lisäämään suosiotaan vuonna 2020. Erityisesti nuoret aikuiset ovat innostuneet erilaisista sovelluksista, jotka mahdollistavat ruoan tilaamisen kätevästi, minne ikinä he sitten sen haluavatkin. Nuoret milleniaalit ovat kiireisiä työelämän pyörteissä, ja heillä ei välttämättä ole aikaa tai halua lähteä ulos syömään. He kuitenkin haluavat nauttia maukkaasta ravintolaruoasta, mutta omien ehtojensa mukaan esimerkiksi oman kotinsa rauhassa. Kotiinkuljetus yhdistetään perinteisesti erilaisiin roskaruokiin, kuten hampurilaisiin ja pitsoihin, mutta nykypäivänä saatavilla on erilaisia ruokalajeja laidasta laitaan – jopa vegaanista kasvisruokaa. Ruoan kotiinkuljetus ei välttämättä myöskään lisää tilauksen hiilijalanjälkeä, koska varsinkin kaupungeissa kuljetukset hoituvat tehtävään erikoistuneiden pyörälähettien avulla. Lähitulevaisuudessa ruoan kotiinkuljetukset haluttaisiin hoitaa erilaisten robottien avulla. Ideaa testataan jo esimerkiksi erilaisilla drone-laitteilla ja kuljettajattomilla kulkuneuvoilla. Aikamoista kehitystä, eikö vain?