Taiteella on tärkeä merkitys myös ravintoloissa

Taiteilijan vastuu

Taiteilijalla on aina oma vastuu kaikista julkisiin tiloihin, kuten ravintoloihin tuodusta taiteesta. Taide ja sen välittämä sanoma avautuu eri tapaan erilaisille ihmisille. On sitten kysymys kuvataiteesta, valokuvataiteesta tai vaikkapa performansseista, milloinkaan ei voida etukäteen tietää sitä miten taide otetaan vastaan. Julkiseen tilaan, kuten ravintolaan tuotu taideteos on paitsi ravintolaan aterioimaan tulleiden henkilöiden, mutta myös kriitikkojen arvosteltavana. Kriitikko saattaa kirjoittaa taiteesta lehtiin tai verkkoon, jolloin mielipide tavoittaa nopeasti laajan yleisön mielenkiinnon. Kritiikki saattaa olla myönteistä ja tuoda taideteoksille katsojia tai se saattaa olla kielteistä sekä taiteilijaa että hänen luomaansa taidetta kohtaan.

Taide puhuttelee

Taiteen tarkastelu tarjoaa mielihyvää ja rentouttaa. Taide voi avartaa sitä tutkivan henkilön elämänkatsomusta. Taide on aina suurta, yksilöllistä luovuutta ja rikkautta. Taidetta on aina ollut julkisesti esillä ja se on tehnyt katsojiinsa vaikutuksen, kuten muinaiset luolapiirustukset, joita pidetään ihmiskunnan ensimmäisenä taiteena. Nykyajan moderneissa ravintoloissa saattaa toisinaan olla esillä julistetaidetta, joka on parhaimmillaan todella virkistävää, selkeää ja esteettisesti ihmisiin vetoavaa.

Ravintolat kulttuuri- ja taide-elämän kohtauspaikkana

Kahvilat ja ravintolat ovat toimineet aina taide-elämän kohtauspaikkana niin kuvataiteilijoille kuin myös esimerkiksi runoilijoille. Taidetta on siellä, missä ihmisiä liikkuu ja minne ihmiset hetkeksi pysähtyvät. Ravintoloissa taide tavoittaa pienessä hetkessä laajan yleisön. Taiteen on sanottu luovan ihmiselle sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, joka yksilöinä edistää myös kokonaisvaltaista kansanterveyttä.

Taide on kokonaisuutena sana, jonka voi ymmärtää monin eri tavoin. Taiteen kautta voi oppia uutta ja se on kuin polku uuteen maailmaan. Taide ei suotta ole oivaa hengen ravintoa, sillä korkealuokkaisen ja tasokkaan ravintolaruoan seurana taiteen merkitys tuntuu entistä tärkeämmältä.

Taiteilijat ovat tuumanneet, että taide kasvattaa jokaista yksilöinä. Useimmat taideravintolat ovat järjestäneet vierailijoille mahdollisuuden myös tavata ravintolassa aitoja taiteentekijöitä, eli taiteilijoita. Joissakin ravintoloissa on mahdollisuus myös ostaa, eli lunastaa itselleen maksua vastaan haluamansa taideteos. Suomessa taiteen ostaminen yksityishenkilönä on helppoa, henkilön tarvitsee vain kertoa mitä haluaa ostaa ja taiteilija vuorostaan harkitsee haluaako myydä teoksen.